všechny produktyvšechny produkty

Výkonové separované rozváděče

O produktu

Primární funkcí separovaných rozváděčů je chránit obsluhu před jakýmkoliv rizikem úrazu elektrickým proudem.  

Oddělená montáž zajišťuje bezpečný přístup personálu následujícím způsobem:

  • Chrání proti dotyku s živými částmi navzájem sousedících funkčních jednotek, přičemž minimální stupeň krytí musí být nejméně IPXXB.
  • Brání vniknutí pevných cizích těles z jednoho oddílu do jiného, přičemž minimální stupeň krytí musí být nejméně IP2x.
  • Omezuje riziko vzniku a šíření vnitřního elektrického oblouku.

 

V našich aplikacích nabízíme plně typově zkoušené výkonové separované rozváděče až do jmenovitého proudu 7000 A, při krátkodobém výdržném zkratovém proudu Icw až do 150 kA.

 Lze zvolit přední nebo zadní přístup do kabelového prostoru, vstup kabelů a sběrnicových systémů lze realizovat horem i spodem.  

Dle požadavku zákazníka lze použít stupeň vnitřní separace od stupně 1 až po stupeň 4b, či stupeň 4b typ 7, dle britského standardu. 

Výkonové separované rozváděče najdou uplatnění zejména v průmyslu či například nemocnicích, kde je kladen vysoký důraz na nepřetržitý provoz a snadnou údržbu.

Pro výkonové separované rozváděče používáme jako standard systémy těchto výrobců:

  • Siemens – systém SIVACON S8
  • Logstrup – systém Omega
  • Schneider – systém Prisma