O nás

Společnost Global Business se zabývá výhradně návrhy, výrobou a projektováním elektrických rozváděčů a přípojnicových systémů o jmenovitém napětí do 1000 V AC / 1500 V DC a jmenovitém proudu do 7000 A. Objemem vyrobených rozvaděčů patří mezi tři největší výrobce rozvaděčů NN v České republice. Roční obrat společnosti se pohybuje okolo 250 mil. Kč. Společnost zaměstnává do 70 stálých pracovníků.

Historie společnosti

2006 – vznik společnosti, (odkup divize výroby rozváděčů od zanikající spol. ELMA-THERM)

2007 – certifikace BS EN ISO 9001:2008 a BS EN ISO 14001:2004

2010 – získání licence Sivacon technology partner pro návrh, výrobu a prodej typově zkoušených rozváděčů značky SIVACON S8 Siemens

2011 – vznik společnosti iO System s.r.o., jako podpora v oblasti projekce, programování a aplikace ŘS

2013 – rekonstrukce výrobní haly a aplikace systému obnovitelných zdrojů, jako ekologické zajištění energie pro provoz výrobního závodu ze solárních kolektorů

2016 – vznik společnosti pro výrobu rozváděčových skříní Metal Business s.r.o

2018 – koupě většinového podílu společnosti Spálovský a.s.- výrobce rozváděčů NN

2020 – dokončení investice „Rozšíření výroby rozvaděčů“. Nová výrobní hala navazuje na původní prostory s plochou 2000 m2. Nová administrativní budova o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, každé s plochou 480 m2.

Partneři

Počínaje rokem 2010 se stala společnost Global Business regionálním Siemens partnerem pro návrh, výrobu a prodej typově zkoušených rozváděčů značky SIVACON Siemens. Od začátku roku 2013 jsme také partnerem dánské společnosti Logstrup.


Nové výrobní prostory


O areálu


Objekt výrobní haly je přízemní stavba, o rozloze přibližně 75 x 25 m, se sedlovou střechou, sklonem 5° a polykarbonátovým světlíkem mimo samostatnou část haly. Budova obsahuje i přístavek pro pracovníky a přístavek pro expedici s vyrovnávacím můstkem a zvedací plošinou o velikosti 4 x 4 m. Uvnitř výrobní haly se ve výšce 5,5 m nachází mostový jeřáb s nosností 32 kN, který slouží k přemísťování hotových výrobků z montážních pracovišť do expedičního skladu. Hala je navržena jako ocelová skeletová konstrukce, s opláštěním z panelů KINGSPAN, izolačním vláknem z minerální vlny o tloušťce 200 mm (na střeše i po obvodových stěnách) a splňujíc požadavky na požární odolnost. Jako výplně otvorů byla použity plastová okna s izolačním trojsklem a sekční vrata. Založení stavby je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotech o průměru 800 mm.

Administrativní budovu o rozměrech 40 x 12 m tvoří tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Celá budova je navržena jako skeletová železobetonová konstrukce s vnitřními vyzdívkami z tvárnic POROTHERM. Opláštění obvodových stěn je provedeno pomocí panelů KINGSPAN šedé barvy, s výplní z minerální vlny o tloušťce 200 mm. Konstrukce střechy je provedena z panelů Spiroll se zateplením EPS 100. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním trojsklem. Stavba je založena celoplošně na základových pasech. Mimo kanceláří techniků a zasedacích místností je zde také sociální zázemí a výdejna s jídelnou, kde se zaměstnanci stravují.

V suterénu budovy se nachází strojovna topení a chlazení garáže, archivy, i část určená k regeneraci zaměstnanců (sauna s posilovnou a místnost pro degustaci vína). Objekt administrativní budovy je celkově díky výtahu bezbariérový s prvky inteligentní budovy. Konstrukce obou staveb jsou navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí. K ochraně před podzemní vodou slouží monolitická opěrná stěna s jednostranným bedněním a záporová stěna – Milánská. Součástí stavebních prací byla také instalace kogenerační jednotky o výkonu 70 kW el. energie a 110 kW tepla, absorbčního chladiče na přeměnu 110 kW tepla z kogenerační jednotky na 110 kW chladu na chlazení budov v letních měsících, elektroinstalací, chlazení, vytápění, zdravotechnických instalací, vzduchotechniky a vnitřní plynoinstalace. Realizace venkovních zpevněných ploch, zahradních a terénních úprav, včetně provedení vsakování retenčních nádrží na dešťovou vodu a posuvné brány s oplocením celého areálu. Nová trafostanice 22/0,4 kV napájí původní budovu s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 50kW, i nové budovy.

+ Více Méně

Certifikace

Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální všeobecné obchodní podmínky


Certifikace systému jakosti

Společnost Global Business je od 31. července 2007 držitelem certifikátu BS EN ISO 9001:2015 vztahující se na projektování, výrobu a prodej elektrických zařízení a rozváděčů. Předmětem certifikace je udržování a zlepšování systému managementu jakosti. Certifikát byl vydán firmou URS Czech.            


Certifikace environmentálního systému

Společnost Global Business je od 31. července 2007 držitelem certifikátu BS EN ISO 14001:2015 vztahující se na projektování, výrobu a prodej elektrických zařízení a rozváděčů. Předmětem certifikace je udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle tohoto standardu. Certifikát byl vydán firmou URS Czech.


Certifikace pro vývoz výrobků do celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán

Společnost Global Business je od 14.2.2014 držitelem certifikátu EAC umožnující vývoz námi vyrobených rozváděčů NN do států celní unie ( Rusko, Bělorusko, Kazachstán).


Reference