About us

Company Global Business is exclusively engaged in the design, manufacturing and engineering of electrical switchboards and bus systems with rated voltages up to 1000 V AC / 1500 V DC and rated current up to 7000 A. In terms of the volume of switchboards manufactured, it is one of the three largest manufacturers of low voltage switchboards in the Czech Republic.

Company history

2006 – establishment of the company (purchase of the switchboard production division from the outgoing ELMA-THERM company)

2007 – BS EN ISO 9001:2008 and BS EN ISO 14001:2004 certification

2010 – acquisition of Sivacon technology partner license for design, production and sale of type-tested SIVACON S8 Siemens switchboards

2011 – establishment of the company iO System s.r.o., as support in the field of design, programming and application of control systems

2013 – reconstruction of the production hall and application of a renewable energy system as an ecological energy supply for the operation of the production plant from solar collectors

2016 – establishment of Metal Business s.r.o., a company for the production of switchboard cases

2018 – purchase of a majority stake in Spálovský a.s.- manufacturer of low voltage switchboards

2020 – completion of the investment “Expansion of switchboard production”. The new production hall is connected to the original premises with an area of 2000 m2. New office building with three above-ground and one underground floor, each with an area of 480 m2.

Partners

Starting in 2010, company Global Business became a regional Siemens partner for the design, manufacture and sale of SIVACON Siemens type-tested switchboards. Since the beginning of 2013, we have also been a partner of the Danish company Logstrup.


New production facilities


About the site


The production hall building is a ground-floor structure, approximately 75 × 25 m, with a gable roof, 5° pitch and a polycarbonate skylight outside the separate part of the hall. The building also includes a staff annex and a dispatch annex with a levelling bridge and a 4 × 4 m lifting platform. Inside the production hall, a bridge crane with a capacity of 32 kN is located at a height of 5.5 m, which is used to move finished products from the assembly stations to the dispatch warehouse. The hall is designed as a steel skeleton structure, with KINGSPAN panel cladding, 200 mm thick mineral wool insulation (on the roof and perimeter walls) and meeting fire resistance requirements. Plastic windows with triple glazing and sectional doors were used to fill the openings. The foundation of the structure is made on drilled large-diameter piles with a diameter of 800 mm.

Administrativní budovu o rozměrech 40 x 12 m tvoří tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Celá budova je navržena jako skeletová železobetonová konstrukce s vnitřními vyzdívkami z tvárnic POROTHERM. Opláštění obvodových stěn je provedeno pomocí panelů KINGSPAN šedé barvy, s výplní z minerální vlny o tloušťce 200 mm. Konstrukce střechy je provedena z panelů Spiroll se zateplením EPS 100. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním trojsklem. Stavba je založena celoplošně na základových pasech. Mimo kanceláří techniků a zasedacích místností je zde také sociální zázemí a výdejna s jídelnou, kde se zaměstnanci stravují.

V suterénu budovy se nachází strojovna topení a chlazení garáže, archivy, i část určená k regeneraci zaměstnanců (sauna s posilovnou a místnost pro degustaci vína). Objekt administrativní budovy je celkově díky výtahu bezbariérový s prvky inteligentní budovy. Konstrukce obou staveb jsou navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí. K ochraně před podzemní vodou slouží monolitická opěrná stěna s jednostranným bedněním a záporová stěna – Milánská. Součástí stavebních prací byla také instalace kogenerační jednotky o výkonu 70 kW el. energie a 110 kW tepla, absorbčního chladiče na přeměnu 110 kW tepla z kogenerační jednotky na 110 kW chladu na chlazení budov v letních měsících, elektroinstalací, chlazení, vytápění, zdravotechnických instalací, vzduchotechniky a vnitřní plynoinstalace. Realizace venkovních zpevněných ploch, zahradních a terénních úprav, včetně provedení vsakování retenčních nádrží na dešťovou vodu a posuvné brány s oplocením celého areálu. Nová trafostanice 22/0,4 kV napájí původní budovu s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 50kW, i nové budovy.

+ More Less

Certification

Quality system certification

Company Global Business has held BS EN ISO 9001:2015 certification covering the design, manufacture and sale of electrical equipment and switchboards since 31 July 2007. The subject of certification is the maintenance and improvement of the quality management system. The certificate was issued by URS Czech.            


Environmental system certification

Company Global Business has held BS EN ISO 14001:2015 certification covering the design, manufacture and sale of electrical equipment and switchboards since 31 July 2007. The subject of certification is to maintain and improve the environmental management system according to this standard. The certificate was issued by URS Czech.


Certification for export of products to the customs Union Russia, Belarus, Kazakhstan

Since 14.2.2014 company Global Business is a holder of the EAC certificate allowing the export of our low voltage switchboards to the countries of the customs union (Russia, Belarus, Kazakhstan).


References