všechny produktyvšechny produkty

Výsuvná i nevýsuvná MCC

O produktu

Motorová centra MCC slouží k jištění, ovládání a monitorování vývodů s motorovou zátěží a jsou podskupinou rozváděčů výkonových separovaných.

Oddělená montáž zajišťuje bezpečný přístup personálu následujícím způsobem:

  • Chrání proti dotyku s živými částmi navzájem sousedících funkčních jednotek, přičemž minimální stupeň krytí musí být nejméně IPXXB.
  • Brání vniknutí pevných cizích těles z jednoho oddílu do jiného, přičemž minimální stupeň krytí musí být nejméně IP2x.
  • Omezuje riziko vzniku a šíření vnitřního elektrického oblouku.

 

Výsuvné provedení dále zvyšuje bezpečnost obsluhy a spolehlivost zařízení:

  • Umožňuje práci na konkrétním výsuvném modulu, aniž by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
  • Snadná výměna porušeného výsuvného modulu zkracuje časové nároky na odstavení vývodu z provozu.
  • Modernizaci rozváděčů lze provádět i za provozu, bez zásadních dopadů na provoz.

V našich aplikacích nabízíme plně typově zkoušená motorová centra ve výsuvném i nevýsuvném provedení, až do jmenovitého proudu 7000 A, při krátkodobém výdržném zkratovém proudu Icw až do 150 kA.

Lze zvolit přední nebo zadní přístup do kabelového prostoru. Vstup kabelů a sběrnicových systémů lze realizovat horem i spodem.

Dle požadavku zákazníka lze použít stupeň vnitřní separace od stupně 3a až po stupeň 4b, či stupeň 4b typ 7, dle britského standardu.

Motorová centra najdou uplatnění zejména v průmyslu, kde je kladen vysoký důraz na nepřetržitý provoz a snadnou údržbu.

Pro výkonové separované rozváděče používáme jako standard systémy těchto výrobců:

  • Siemens – systém SIVACON S8
  • Logstrup – systém Omega