О нас

Компания Global Business занимается исключительно проектами, производством и проектированием электрических распределительных щитов и шинных систем с номинальным напряжением до 1000 В AC / 1500 В DC и номинальным током до 7000 A. По объему изготовленных распределительных щитов она относится к трем крупнейшим производителям распределительных щитов НН в Чешской Республике. Годовой оборот компании находится в пределах 250 миллионов чешских крон. Компания дает работу 70 постоянным работникам.

История компании

2006 — возникновение компании (выкуп дивизии производства распределительных щитов у прекращающей свое существование компании ELMA-THERM)

2007 — сертификация BS EN ISO 9001:2008 и BS EN ISO 14001:2004

2010 — получение лицензии Sivacon technology partner для проектирования, производства и продажи проверенного типового решения распределительных щитов марки SIVACON S8 Siemens

2011 — возникновение компании iO System s.r.o., в качестве поддержки в области проектирования, программирования и применения систем управления

2013 — реконструкция производственного здания и применение системы возобновляемых ресурсов, в качестве экологического обеспечения энергии для работы производственного завода от солнечных коллекторов

2016 — возникновение компании по производству распределительных шкафов Metal Business s.r.o

2018 — приобретение мажоритарной доли в компании Spálovský a.s. — производитель распределительных щитов НН

2020 — завершение инвестиции «Расширение производства распределительных щитов». Новое производственное здание связано с первоначальными помещениями площадью 2000 м2. Новое административное здание в три надземных и один подземный этаж, каждый площадью 480 м2.

Партнеры

Начиная с 2010 года, компания Global Business стала региональным партнером Siemens для проектирования, производства и продажи проверенного типового решения распределительных щитов марки SIVACON Siemens. С начала 2013 года мы также являемся партнером датской компании Logstrup.


Новые производственные помещения


О территории


Объект производственного здания — это одноэтажное сооружение размером приблизительно 75 x 25 м, с двухскатной крышей, уклоном 5° и поликарбонатным световым фонарем за пределами самостоятельной части здания. В здание входит также пристройка для работников и пристройка для отгрузки с уравнительным мостом и подъемной платформой размером 4 x 4 м. Внутри производственного здания на высоте 5,5 м находится мостовой кран грузоподъемностью 32 кН, который служит для перемещения готовых изделий из монтажных участков в экспедиционный склад. Здание запроектировано в качестве стальной каркасной конструкции, с облицовкой панелями KINGSPAN, изоляционным волокном из минеральной шерсти толщиной 200 мм (на крыше и по наружным стенам), и выполняет требования к огнестойкости. В качестве заполнения отверстий используются пластиковые окна с изоляционным трехслойным стеклопакетом и секционные ворота. Основание сооружения выполнено на буренных сваях большого диаметра, диаметром 800 мм.

Administrativní budovu o rozměrech 40 x 12 m tvoří tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Celá budova je navržena jako skeletová železobetonová konstrukce s vnitřními vyzdívkami z tvárnic POROTHERM. Opláštění obvodových stěn je provedeno pomocí panelů KINGSPAN šedé barvy, s výplní z minerální vlny o tloušťce 200 mm. Konstrukce střechy je provedena z panelů Spiroll se zateplením EPS 100. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním trojsklem. Stavba je založena celoplošně na základových pasech. Mimo kanceláří techniků a zasedacích místností je zde také sociální zázemí a výdejna s jídelnou, kde se zaměstnanci stravují.

V suterénu budovy se nachází strojovna topení a chlazení garáže, archivy, i část určená k regeneraci zaměstnanců (sauna s posilovnou a místnost pro degustaci vína). Objekt administrativní budovy je celkově díky výtahu bezbariérový s prvky inteligentní budovy. Konstrukce obou staveb jsou navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí. K ochraně před podzemní vodou slouží monolitická opěrná stěna s jednostranným bedněním a záporová stěna – Milánská. Součástí stavebních prací byla také instalace kogenerační jednotky o výkonu 70 kW el. energie a 110 kW tepla, absorbčního chladiče na přeměnu 110 kW tepla z kogenerační jednotky na 110 kW chladu na chlazení budov v letních měsících, elektroinstalací, chlazení, vytápění, zdravotechnických instalací, vzduchotechniky a vnitřní plynoinstalace. Realizace venkovních zpevněných ploch, zahradních a terénních úprav, včetně provedení vsakování retenčních nádrží na dešťovou vodu a posuvné brány s oplocením celého areálu. Nová trafostanice 22/0,4 kV napájí původní budovu s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 50kW, i nové budovy.

+ Более подробно Меньше

Сертификация

Сертификация системы качества

Компания Global Business является с 31 июля 2007 года держателем сертификата BS EN ISO 9001:2015, который относится к проектированию, производству и продаже электрооборудования и распределительных щитов. Предметом сертификации является поддерживание и улучшение системы менеджмента качества. Сертификат выдан фирмой URS Czech.            


Сертификация экологической системы

Компания Global Business является с 31 июля 2007 года держателем сертификата BS EN ISO 14001:2015, который относится к проектированию, производству и продаже электрооборудования и распределительных щитов. Предметом сертификации является поддерживание и улучшение системы экологического менеджмента согласно данному стандарту. Сертификат выдан фирмой URS Czech.


Сертификация для экспорта изделий в страны Таможенного союза - Россию, Беларусь, Казахстан

Компания Global Business является с 14 февраля 2014 года держателем сертификата EAC, который позволяет экспорт изготовленных нами распределительных щитов НН в страны Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан).


Рекомендации