Ostatní rozvaděče

Rozvaděče pro záskoky zdrojů.

Jedná se o speciální rozvaděče vlastní konstrukce, které využívají pro řízení napájení programovatelné relé Logo Siemens.

Pro řízení záskoku zdrojů může být použito i vyššího řídícího automatu např. Modicon od firmy Schneider Electric v návaznosti na

centrální řídící systém.

Na přání zákazníka můžeme navrhnout i kompletní aplikaci včetně vizualizace celého systému pomocí software Vijeo Citect (SCADA systém) od firmy Schneider Electric.

Rozvaděče pro energetiku.

Silové rozvaděče se seizmickou odolností ve skříních Siemens, General Electric nebo Logstrup.

Rozvaděče pro fotovoltaické elektrárny pro AC i DC část.

Stejnosměrné rozvaděče včetně dodávky staničních baterií.

Rozvaděče pro inteligentní ovládání budov včetně jejich návrhu.

Bytové a staveništní rozvaděče.