Aplikace genderového auditu ve firmě Global Business s.r.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010560