Poskytované služby

Projektování rozvoden a rozvaděčů

Firma Global Business nabízí komplexní služby v oblasti dodávek rozvaděčů NN zahrnující nejen jejich výrobu, ale také zhotovení  projekční  a technické dokumentace.

Výkresová dokumentace  je standardně dodávána ve formátu programu AUTOCAD. V případě požadavku zákazníka  může být dodána ve formátu programu EPLAN.

Nabízíme zhotovení následující dokumentace:

 • Jednopólové schéma rozvaděče
 • Trojpólové schéma rozvaděče
 • Ovládací schéma rozvaděče
 • Kompletní výrobní dokumentace rozvaděče NN
 • Skreslení skutečného stavu rozvodny (rozvaděče)
 • Výpočty oteplení rozvaděčů a zkratových poměrů v rozvaděči
 • Funkční návrhy rozvaděčů:
  – Záskokových rozvaděčů včetně zhotovení software
  – Rozvaděčů pro fotovoltaické elektrárny
  – Stejnosměrných rozvaděčů se staničními bateriemi
  – Kompenzačních rozvaděčů
  – Rozvaděčů pro ovládání budov
  – Průmyslových rozvaděčů
  – Rozvaděčů s ŘS.

Dokumentace může být dodána v následujících jazykových mutacích:

 • Anglicky
 • Rusky
 • Francouzsky

Termovizní měření infrakamerou

Firma Global Business. s.r.o. provádí termovizní měření prostřednictvím znalecké termokamery pro kompletní analýzu a dokumentaci se skutečným obrazem budov, elektrických systémů a strojů testo880.

Termokamery mají velký význam při preventivní údržbě, ale i při kontrole staveb a výroby a v neposlední řadě samozřejmě také v technické diagnostice.

Termokamery odkrývají anomálie a umožňují tak přesné odhalení problémového místa. Díky tomu je možné provést včasnou opravu.

Kontrolují zcela bez poškození materiál a stavební díly a zobrazují problémové části dříve než dojde k poruše. Oproti jiným metodám, kdy je potřeba zastavit výrobu nebo např. rozmontovat rozvody, nabízí termokamera testo880 výsledek okamžitě.

Infračervená termokamera umožňuje kontrolu zahřívání nízko, středně i vysokonapěťových elektrických zařízení. Vadné součástky nebo propojení jsou zobrazena a lokalizována, takže je možné provést cílenou údržbu. Je také možné snižovat riziko požáru i nebezpečí zastavení výroby. Při preventivní údržbě hraje důležitou roli dokumentace výsledků měření. Termokamera testo 880 nabízí integrovanou správu naměřených hodnot, pomocí které je možné vytvářet struktury a plány inspekčních cest. Společně se zobrazením rozložení teploty je možné zobrazit i reálný obraz místa měření, nasnímaný pomocí vestavěné digitální kamery. Spojení obou obrazů se provádí pomocí programu. Počítačový program s funkcí vytvoření zprávy o měření umožňuje rychlou a snadnou dokumentaci.

Kromě snímků elektrických zařízení nabízíme vizualizaci tepelně technických vlastností plášťů budov, topných systémů, chladících zařízení a opotřebení mechanických součástí průmyslových zařízení.

Pro stanovení optimálního způsobu měření a stanovení ceny za měření kontaktujte:

Václav Hána
Telefon: +420 573 308 816
Mobil: +420 724 879 873

Analýza sítí, návrhy kompenzace

Kvalita elektrické energie se může v čase značně měnit v závislosti na mnoha činitelích s různou mírou vlivu. Jestliže odchylka od standardu překročí jistou úroveň, může napájené zařízení začít chybně fungovat, nebo dokonce může být vyřazeno z provozu, a to buď přechodně nebo trvale s nutností servisního zásahu.

Základní pohled na kvalitu elektřiny vychází z dodržení ukazatelů kvality.

Analyzátorem ENA500, kterým naše firma provádí potřebná měření, lze vyhodnocovat tyto parametry kvality distribuční sítě:

 • základní složky sítě (napětí, proud, kmitočet, účiník, činný, jalový zdánlivý výkon a energie)
 • flikr (kolísání napětí)
 • krátkodobé poklesy a zvýšení veličin
 • přerušení napětí
 • nesymetrie napájecího napětí
 • vyšší harmonické složky do 50. harmonické
 • rychlé změny napětí

Nezanedbatelnou veličinu průmyslové sítě tvoří jalová energie, jejíž hodnotu určují spotřebiče. Analyzátorem lze v daném provozu měřit nežádoucí odběry jalové energie a stanovit přesně potřebný kompenzační výkon a velikosti jednotlivých stupňů.

Součástí měření je vypracování závěrečného protokolu analýzy sítě včetně grafů měřených veličin a případného doporučení na odstranění zjištěných závad.

Pro stanovení optimálního způsobu měření, délky trvání a stanovení ceny za měření prosím kontaktujte:

Václav Hána
Telefon: +420 573 308 816
Mobil:    +420 724 879 873

Gravírování laserem

Firma Global Business s.r.o. provádí gravírování a popis laserem:

 • Výrobní a přístrojové  štítky
 • Firemní loga
 • Jednoduchá elektrická a strojní schémata
 • Lahve, sklo
 • Ostatní výrobky (štítky, klíčenky, vyřezávání samolepících fólií…)

Gravírování provádíme do následujících materiálů:

 • Dvouvrstvý plast s možností výběru barvy podkladu a písma
 • Plexisklo
 • Sklo
 • Samolepky

Grafickou předlohu je nejlépe dodat ve formátu v tzv. uzavřených křivek.
Jedná se o tyto soubory – dwg, dxf, cdr.
Maximální velikost gravírované plochy je do formátu 800 x 450 mm.

V případě Vašeho zájmu o tuto službu kontaktujte prosím:

Jakub Kuzník
Tel.: +420 702 151 831
jkuznik@globalb.cz

Frézování

Firma Global Business s.r.o. provádí frézování počítačem řízenou CNC frézkou Steinhauer

 • plechů
 • rozvodnic
 • rozvaděčových skříní (dveří, bočnic, vík)

Je možné
– zhotovení otvorů pro ventilátory, klimatizace, průchodky a ovládací prvky,
– vrtání otvorů 2,4 – 11 mm,
– frézování kruhových otvorů větších průměrů,
– řezání metrických závitů v rozsahu M3 – M10.
– osazení montážních panelů kabelovými kanály a DIN lištami dle osazovacího plánu.

Cenová kalkulace bude provedena na základě dodaného výkresu.